Erkend voor ADR-transport

Met Dalga Trans zijn we erkend om ADR-transporten uit te voeren, zo hebben wij ruime ervaring met het vervoeren van formaldehyde en andere gevaarlijke stoffen. Met onze tankwagens en tankcontainers mogen we transportopdrachten doen in verschillende ADR-normeringen. Lossen gebeurt met een vloeistoffencompressor.

Wenst u meer informatie over de mogelijkheden voor een ADR-transport? Neem gerust even contact op.

Over ADR

ADR omvat de regelgeving rond het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen. ADR is van toepassing in alle landen die het verdrag hanteren. Daaronder valt ook het grensoverschijdend vervoer tussen minstens twee van die landen. Via een Europese richtlijn is ADR ook van toepassing op het grondgebied van EU-lidstaten. Dus ook voor binnenlands vervoer gelden deze regels.